Пандемията разкри зависимостта на Европа от вноса

Възходът на глобалните вериги за доставки означава, че евентуалните шокове при тях могат да се предадат към икономиките